Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Bokbuss > Om Kultur- og bibliotekbussen

Om Kultur- og bibliotekbussen

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek kjører Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse i 10 kommuner i Sør-Trøndelag fylke; fra Osen i nord til Røros i sør, og i Engerdal kommune i Hedmark. Kommunene vi besøker i Sør-Trøndelag er: Frøya, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Osen, Rennebu, Roan, Røros, Snillfjord og Åfjord. Vi kjører også til Levanger kommune i Nord-Trøndelag.
Bilde av Kultur- og bibliotekbussen 

Litteraturformidling
Vi driver daglig med litteraturformidling til barn, ungdom og voksne, samt utlån av bøker, lydbøker, tidsskrifter, CDer og DVD-filmer. Vi stopper ved skoler, barnehager og andre steder som ligger langt fra det lokale folkebiblioteket i kommunene. Kultur-og bibliotekbussen har også et stort utvalg av bøker og andre media på sørsamisk, og et stort utvalg av litteratur som omhandler sørsamisk språk og kultur både på sørsamisk og norsk språk.

 

Gratis SMS- tjeneste
Vi tilbyr gratis SMS-varsling om når bokbussen kommer til ditt stoppested. Du må registrere deg på bussen, eller sende en  med lånenummer, navn, stoppessted, og mobiltelefonnr. Da vil du få beskjed på din mobiltelefon 1-3 dager før bussen kommer til ditt stopp.  

Fakta (2017) 
Totalt antall stoppesteder pr. år: 31         Antall oppvekstsenter/barneskoler: 17
Antall stopp pr. år: 217                           Antall barne- og ungdomsskoler: 2
Utlån pr. år: 20 795 (2016)                     Antall VGS: 1
Antall km pr. år: 20.619km (2016)          Andre stopp: 10                                                              
                                                          

TInnvendig bildeekniske data om bussen
2011 modell Volvo B12B, EEV. Levert av Wist Last og buss og bygd i Finland hos Kiitokori Oy. Bussens lengde er 12,00 meter, bredde 2,55 meter, høyde 3,50 meter og den har plass til  bøker, tidsskrifter, DVD-filmer og lydbøker. Den er også godt utstyrt for kulturarrangement med sitteplass for opptil 15 personer og utstyr for presentasjoner.

Bussen er utformet i størst mulig grad med tanke på universell utforming. Den har rullestolheis, kontrastmerking, samling er merket for blinde og svaksynte og teleslynge.

Bussen er utstyrt med en server (Linux) og to arbeidsstasjoner for utlån, innlevering og søk i databasen. Bussen har også en arbeidsstasjon for selvbetjent utlån, samt 46" flatskjerm for presentasjoner og digitale utstillinger. Bussen har også internett på alle maskiner. Biblioteksystemet som benyttes, er Bibliofil. Bussen har base i Trondheim, hvor data utveksles med hovedserver 1 gang pr.uke. Bussen har tilgang til internett og trådløsnett som publikum kan benytte.

Noen bilder fra byggeprosessen

Kiitokori april 2011

Hva betyr de sørsamiske symbolene på  Kultur- og bibliotekbussen
Tatt fra Maja Dunfjelds bok: Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk:

Symbolet ( bak på bussen) betyr tanke og fornuft, tankevirksomhet – åssjalommes på sørsamisk.

 


Og borden står for samfunn – består av mange gammer med symbol for bebodd – (fylt med trekantstikk) og stikk over hver trekant = røyk som stiger opp.
Et stikk over står også for hverdagsliv – i motsetning til tre stikk – som betyr hellig.

  

Kontaktinformasjon
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
7004 TRONDHEIM
Mobiltelefon: 976 63 119
Bokbusskontor: 72 81 13 53/50
E-post:   

Bli venn med Kultur-og bibliotekbussen på Facebook


Utskriftsvennlig versjon 

Del