Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Bokbuss > Låneregler

Låneregler

Hvem kan låne?                                                                                                        Det samiske flagget


Alle fra skolepliktig alder kan få  lånekort. Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte.  Last ned skjema her. Skjemaet returneres i underskrevet tilstand til fylkesbiblioteket, eller det leveres på bussen.

Nasjonalt lånekort
Nasjonalt bibliotekkort utstedes til personer som har fylt 15 år. Kortet krever fødselsnummer (11 siffer). Du har rett til å reservere deg mot at opplysningene om deg blir lagret i nasjonalt lånerregister. Nasjonalt lånekort kan brukes i de fleste bibliotek i Norge.

Lånekortet
Ta alltid med lånekortet dersom du vil låne noe. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet ditt. Meld straks ifra til fylkesbiblioteket dersom du mister det. Nytt kort koster kr. 10,-. Husk også å melde fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 

Interiør i Kultur- og bibliotekbussenLån og lånefrister 
Lån bør helst returneres ved bussens neste besøk, men det kan fornyes inntil 2 ganger dersom materialet ikke er reservert til andre. Hvis det du ønsker, er utlånt, kan det reserveres for deg. Du får melding via e-post eller brev når du kan hente det.

Bestillinger
Du kan bestille materiale som tas med så snart det er ledig. Skoler oppfordres til å forhåndsbestille. Bestillinger mottas på , telefon og faks. Hvis skolen har behov for lesesett, ta kontakt med vår lesesettavdeling.

For sen innlevering
Når du har mottatt purring, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan fornye lånet ditt, eller du kan returnere lånematerialet snarest -enten ved å levere på bussen, eller sende det i posten. Første purring sendes 14 dager etter forfallsdato. Etter ytterligere 14 dager kommer andre purring. Regning med inkassovarsel sendes deretter. 

Tap og skader
Du er personlig ansvarlig for det du låner på bussen. Brudd på lånereglene kan medføre tap av lånerett. Tapt materiale må erstattes etter følgende satser:

Lån fra voksenavdeling 

Bøker
Lydbøker
Film
CD
CD-rom Språkkurs Tidsskrift

400,-
500,-
300,-
300,-
500,-
1000,-
100,-

Lån fra barneavdeling

Bøker
Lydbøker
Film
CD
CD-rom Språkkurs Tidsskrift 

250,-
300,-
250,-
250,-
500,-
1000,-
100,-

Satsene kan endres uten varsel.

Hvis du har mottatt regning på materiale du har lånt på bussen, skal ikke regninga betales hvis materialet blir levert tilbake. Dersom regninga betales, tilhører materialet låneren, og skal derfor ikke leveres tilbake hvis låneren finner igjen det tapte materialet.

Kontaktinformasjon                                                     
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2323 Sluppen
7004 TRONDHEIM
Mobiltelefon (Bokbussen): 976 63 119
Bokbusskontor: 72 81 13 53/50
E-post:

 


Utskriftsvennlig versjon