Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > 800.000 til Kultuvre- jïh gærjabusse.

800.000 til Kultuvre- jïh gærjabusse.

Sametinget har tildelt Kultuvre- jïh gærjabusse / Kultur- og bibliotekbussen i Sør-Trøndelag kroner 800.000 til drift av bussen for 2013. Sør-Trøndelag fylkesbibliotek er svært glade for driftsstøtten fra Sametinget som vil bidra betydelig til arbeidet for sørsamisk litteratur og kultur i regi av bokbussen.

Kultur- og bibliotekbussen kjører i ruter til 11 kommuner i Sør-Trøndelag , en kommune i Hedmark og besøker Nord-Trøndelag etter avtale. Bussen har 29 faste stopp som får besøk en gang i måneden. Den tilbyr litteraturformidling til barn, ungdom og voksne og utlån av bøker, lydbøker og film. Bussen stopper ved skoler, barnehager og steder som ligger langt unna det lokale biblioteket. Bussen har et bredt utvalg av bøker og andre media på sørsamisk og litteratur som omhandler samisk språk og kultur. De samiske samlingene brukes til å spre informasjon om samisk kultur i hele det området som bussen dekker og er også tilgjengelige for lånere ved Trondheim folkebibliotek og ellers i landet på forespørsel.

Kulturbussen fungerer som en kulturell møteplass. Den kan tilby mindre utstillinger, foredrag og teaterforestillinger. Bussen er godt utstyrt med skjermer som kan brukes til digitale utstillinger. Høsten 2012 ble det gjennomført en vellykket turné i 3 kommuner i Nord-Trøndelag med skolebesøk der klasser fikk opplæring i joik av joiker og skuespiller Cecilia Persson - i tillegg til besøk i kulturbussen.

Neste kulturarrangement blir på Samefolkets dag 6.februar på Trøndelag folkemuseum Sverresborg.


Utskriftsvennlig versjon