Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Arbeidsmiljøprisen 2013 til fylkesbiblioteket

Arbeidsmiljøprisen 2013 til fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket vant over gode kandidater fra ulike enheter og med et vidt spenn i arbeidsmiljøtiltak. En tverrfaglig sammensatt Velferdskomite for sosiale arrangement, bl.a. med tiltak for inkludering av nye medarbeidere, er en kandidat som ellers utmerka seg i konkurransen.

Da økonomidirektør Knut Aspås delte ut prisen 31.03., viste han til følgende begrunnelse for valget av Fylkesbiblioteket:
  • Fylkesbiblioteket viser at de arbeider systematisk og tydelig med HMS
  • Alle medarbeidere involveres– alle er delaktige i HMS arbeidet på enheten
  • Fylkesbiblioteket har satt seg godt inn i HMS området, og er ajour i arbeidet
  • Inspirasjon for andre enheter til å sette HMS tydelig på dagsorden
  • Fylkesbiblioteket viser at Risikovurdering er nødvendig og nyttig (dette ble vist i praksis jfr. stormen «Ivar» høsten 2013).
  • Fylkesbiblioteket har et godt og inkluderende arbeidsmiljø – noe som bekreftes i Medarbeiderundersøkelsen 2013.


Fylkebiblioteket v/leder Hildegunn Hestnes sa hun var svært glad for påskjønnelsen, og trakk fram engasjementet fra medarbeiderne ved enheten som en hovedårsak. Prisen er en inspirasjon til å jobbe videre, og pengene (kr. 30 000,-,) skal brukes til å forsterke tiltak ytterligere, sa hun.


Utskriftsvennlig versjon