Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Biblioteksjefmøte 2009

Biblioteksjefmøte 2009

PROGRAM FOR DAGEN:

9.15 - 11.45 Nasjonalbiblioteket presenterer seg – her er det full mulighet til å stille spørsmål rundt / komme med forslag til hvordan bibliotekene kan dra nytte av tjenestene! NBs program så langt er presentert under:

- Nasjonalbibliotekets overordnede målsettinger og strategier - Vigdis Moe Skarstein

- Digitalisering. Hvordan kan NBs satsninger utnyttes og videreutvikles til tjenester for andre bibliotek? - Svein Arne Solbakk

- Nasjonalbibliotekets samlinger - hvordan kan vi samarbeide med andre bibliotek? - Jonny Edvardsen

- Nasjonalbibliotekets tjenester - hvordan kan de brukes av andre bibliotek? - Marit Vestlie

Under disse temaene har vi også bedt de være klare på følgende tema:

  • Hvilke årganger av lokalaviser taes vare på digitalt? Presentasjon for publikum?
  • Vil det fortsatt være mulig å låne aviser på mikrofilm?
  • Navigering i NBs nettsider – brukervennlighet, interaksjonsdesign.
  • Er det mulig for regionale/lokale aktører å presentere aktuelle data fra NB i sine nettløsninger?
  • Hvordan kan NB bidra i de enkelte biblioteks arbeid med utvikle bedre bibliotektjenester for sine brukere.

- Hva innebærer det at det jobbes med avtaler med avisene om digitale tjenester som skal erstatte dagens fjernlån av mikrofilmkopier? Vil det fortsatt være en gratis tjeneste for brukerne?

 

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Den Kulturelle Skolesekken presenterer seg – Kirsten Mellemsæther, Hilde Vistnes. Hva forventes / ønskes av bibliotekene for at elevene skal få optimalt utbytte av "skolesekken." Hvem kan bibliotekene samarbeide med for å få til dette?

 

13.00 – 14.45 Orientering om og diskusjon rundt praktiske tema som er meldt inn, i tillegg til informasjon fra fylkesbiblioteket.

- Kopiering, utskrift, scanning, fax- tjenester mv. for brukerne i folkebibliotekene. Skal en ta betalt for slike tjenester? Hvordan er praksis i bibliotekene. Diskusjon.

- Fjerninnlevering av bøker fra andre kommuner (fra både Bibliofil- og Mikromarcbibliotek.) Diskusjon rundt problemstillingen

  

- Ulik praksis rundt lånetid – trenger vi en samkjøring?

- Orientering om transportordningen, hva skjer i 2010. Fylkesbiblioteket orienterer.

- Hvordan kan vi jobbe sammen for å nå målene i bibliotekmeldingen? Mer informasjon rundt dette punktet sendes ut i forkant av møtet.

 

Andre saker? Vennligst meld inn!

 

14.50 -15.15 onskebok.no – Elin Berge i Skaun er aktivt med. Hun orienterer om arbeidet og mulighetene rundt nettstedet.

 

OG – det BLIR pauser underveis!

Vennligst meld deg på innen 12. november til

Deltakeravgift kr 100.-

Har du spørsmål eller vil melde inn saker, kan du ta kontakt med undertegnede eller send en mail til

 

 

Velkommen til fylkesbiblioteket!


Utskriftsvennlig versjon