Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Biblioteksjefmøte 2016

Biblioteksjefmøte 2016

For fylkesbibliotekene var det denne gang naturlig med et felles møte, i tråd med prosessen rundt et mulig felles Trøndelag. Flere deBiløde av menn som legger puslespillltakere på tvers av  Trøndelagsfylkene gir mer kunnskap, mer erfaring,  flere idéer, mer sosialt, flere gode kolleger. Slik vi også tenker at et samarbeid mellom kommunene kan være.
 
Det er nettopp samarbeid mye av møtet skal handle om, men det skal også handle om folkebibliotekets muligheter som integreringsarena, nye aktiviteter i biblioteket, kommunikasjonen mellom oss i bibliotek-nettverket, nye digitale muligheter og mye mer.
 
Stjørdal bibliotek er vertskap sammen med fylkesbibliotekene, og vi får gleden av å være sammen i Kimen kulturhus – med både bibliotek-, mat- og musikkopplevelser.

Egenandelen for en deltaker per kommune er satt til kr. 1000.-  Dette fellesmøtet inngår som en del av prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller», slik at øvrige utgifter dekkes av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Vi håper mange har mulighet til å delta i møtet 11. og 12. mai!

Program og påmelding (med frist 20. april)


Utskriftsvennlig versjon