Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Det leservennlige bibliotek

Det leservennlige bibliotek

Boka er en oversatt og omarbeidet utgave av The reader-friendly library service, utgitt av Opening the Book i 2008.

Det leservennlige biblioteket ønsker å 

- engasjere alle som jobber i folkebibliotek til å drive aktivt og systematisk med leserutvikling

- utforske tenkemåten bak den lesersentrerte arbeidsmåten og gi konkrete eksempler

- være et grunnlag for å diskutere bibliotekutvikling og formidling

Nasjonalbiblioteket håper at boka kan være til inspirasjon, og til å sette større fokus på bibliotekutvikling og metoder for formidling i bibliotekene.

Boka kan også lastes ned fra nb.no. Er det noen som ønsker flere eks, kan de bestilles fra Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteket oppfordrer til å bestille til alle filialer der det er aktuelt.


Utskriftsvennlig versjon