Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Digihjelpen

Digihjelpen

Regjeringen har nedsatt en prosjektgruppe med mål om å etablere modeller for kommunale veiledningstjenester.

Prosjektgruppen består av representanter fra KS, KMD, Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, utvalgte kommuner og fylkeskommuner samt statlige etater med innbyggerrettede tjenester. Sør-Trøndelag fylkeskommune er en av tre fylkeskommuner som er representert i prosjektgruppa. Prosjektet har fått navnet "Digihjelpen"

Formålet er å bidra til at alle landets kommuner har et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett, og bruke digitale tjenester. Det tas sikte på å etablere en rekke samarbeidsavtaler mellom kommunal sektor og statlige etater med innbyggerrettede tjenester om hvordan de kan levere opplæringsmateriell – og ressurser som de kommunale veiledningstilbudene kan benytte seg av


Sør-Trøndelag har allerede gjort flere tiltak gjennom kurs rettet mot innbyggerne i fylket. De fleste kommunene har nå gjennomført kurs holdt av fylkesbiblioteket og vi ser et stort behov for at dette arbeidet fortsetter.  For å sikre bredest mulig deltakelse i samfunnet, minske det digitale skillet i befolkningen og at vi ikke får en gruppe med digitale analfabeter. Vi tror at initiativet fra regjeringen vil bidra i dette arbeidet og at biblioteket i kommunen kan være en naturlig arena for kompetanseheving av innbyggerne.


Første leveranse i prosjektet er en kartlegging av status i alle landets kommuner. Med mål om å skaffe et kunnskapsgrunnlaget for å bidra til å etablere veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggere i alle landets kommuner.


Prosjektet avsluttes i 2018 og skal da ha en anbefaling med tilhørende ressurser som kommunene kan ta i bruk.  

Se også artikkel om prosjektet hos KS: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/stort-engasjement-for-digitalt-veiledningstilbud-i-kommunene/


Utskriftsvennlig versjon