Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Digitur

Digitur

​Alle kommuner ved biblioteket i fylket får tilbud og har sagt ja til å være med.

Mange erfaringer å ta med seg - ikke minst at dette er et behov i kommunene som er større enn forventet!
Samlet deltok 59 personer på kurs denne uka. Da måtte vi sette en bergrensing på antall noen plasser. Vi skal prøve å dekke venteliste senere. Kurset gjennomføres av Frode Pettersen fra fylkesbiblioteket og en person fra biblioteket hvor kurs holdes.

Bibliotekene som nå hadde kurs var Agdenes, Frøya, Hitra og Ørland. I løpet av første halvdel 2017 får resten av kommunene tilbud om kurs. Flere av bibliotekene ser behov for å tilby sine innbyggere veilledning i biblioteket i bruk av digitale tjenester etter kurset - veldig bra. Helt i tråd med Meld. St. 27 "Digital Agenda for Norge"

De fleste deltakerne var pensjonister som hadde liten eller ingen erfaring med PC bruk fra tidligere. Den eldste var nesten 90 år. Vi begynte med hvordan man bruker datamus og orienterer seg på skjermen. Vi ser også at man ikke bør være flere enn 5-6 personer pr. kursholder for å kunne gi god en-til-en hjelp. Takk til alle bibliotekene og den fra biblioteket som deltok på kurset sammen med meg og hjalp til. Vi gleder oss til å forsette med nye kommuner i januar!
 
PS Fin artikkel om kurset i Hitra-Frøya, men ligger i betalingsløsningen deres.
http://hitra-froya.alda.no/bestillpluss?1&artRefId=13819611&aviskode=HIT&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.hitra-froya.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.hitra-froya.no%252Fpluss%252Farticle13819611.ece


Utskriftsvennlig versjon