Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > E-bøker i bibliotek?

E-bøker i bibliotek?

Forhandlinger mellom Norsk bibliotekforening og Forfatterforeningen om innkjøp og utlån av e-bøker har stoppet opp. Bibliotekforeningen mener  at departementet, Kommunenes Sentralforbund og Nasjonalbiblioteket nå må ta saken, og arbeide for en felles avtale for kjøp av e-medier.

Vi oppfatter det slik at forleggerforeningen ikke er uvillig til at bibliotekene skal få låne ut e-bøker, men det er uenighet omkring eierskap til medie som bibliotek kjøper. Altså eier vi eksemplaret til evig tid eller kjøper vi tilgang for en gitt periode.
Det er også uenighet om flere bibliotek skal kunne gå sammen og danne fellesløsninger for utlån av e-medier.

Det er enighet om, og det har det vært lenge, at eksemplarmodellen er modellen som blir valgt i Norge.

Dvs at innkjøp og utlån av e-bok vil skje relativt likt en papirbok. Biblioteket kjøper inn x antall eksemplarer, og vil få reserveringskø også på utlån av e-bøker. Dette kan selvfølgelig oppleves som et paradoks i disse e-tider, men er den eneste modellen som kan gjøre det mulig at bibliotekene får begynne med e-bøker. Den vil også gi forfattere og forlag mulighet til inntjening på sitt salg. 

Danmark og Sverige valgte en annen modell der bibliotekene betalte forlagene per utlån, ikke per eksemplar. Dette viste seg å fungere dårlig. Der ble biblioteket en faktor som gjorde at forlagene mistet salg. I tillegg ga modellen bibliotekene liten kontroll over eget innkjøpsbudsjett.  Det har nå i ferd med å skje endringer på denne ordningen i våre naboland.

Vi ønsker at det skal være mulig å danne samarbeid i fylker slik at man kan ha en felles løsning for utlån av e-medie innen hvert fylke eller andre sammenslutninger. Såkalt konsortieavtaler. Det er også viktig å kunne fjernlåne e-medier innen folkebiblioteksektoren. 

For fylkesbiblioteket er det viktige å prøve å påvirke slik at vi kan bygge fellesløsninger for regioner når det gjelder utlån av e-bøker. Vi holder på dette, men møter motstand. Hvis konsortiemodeller utgår,  blir det veldig vanskelig for små bibliotek og få til en løsning med utlån av e-bøker til sine innbyggere.

Det er imot alle prinsipper om tilgang til gode bibliotektjenester for alle –som vi som fylkesbibliotek jobber for. 

Av løsninger i Norge i dag så finnes BS weblån som er tatt i bruk i Ryfylke. De har oppnådd avtale med noen forlag og kan tilby innhold.

Biblioteksystemer kommer snart med en løsning som foreløpig kun kan benyttes på iPad. Denne løsningen har pr. i dag ikke innhold. Vi vet heller ikke mer om pris. Denne løsningen kan integreres delvis med Bibliofil biblioteks katalog. Ikke Mikromarc foreløpig.

Vi har deltatt i en gruppe som har jobbet fram en kravspesifikasjon for anskaffelse, men har valgt å ikke delta i et evt. anbud nå. Vi tror det må gjøres avklaringer nasjonalt før vi kan forplikte oss. Gruppen har bestått av storbybibliotekene og flere fylker.

Det skal i starten av februar være et møte mellom storbybibliotekene, fylkesbibliotekenes Arbeidsutvalg og  og NB for å drøfte veien videre. Vi bidrar med våre meninger i dette møtet. Kom gjerne med synspunkt  du synes er viktig.

Noen lenker:

 


Utskriftsvennlig versjon