Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > En smak av sosiale medier

En smak av sosiale medier

Jobber du i arkiv, bibliotek eller museum? Lyst til å lære noe nytt? Youtube, Flickr, Facebook, Twitter, mashups, Google docs, wiki

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesbiblioteket har søkt ABM-utvikling om penger for å gjennomføre kursetopplegget ”En smak av Jordklodesosiale medier” i Sør-Trøndelag.Vi har nå fått penger og vil i starten av 2010 invitere alle ansatte innen ABM-sektoren til kurs
Kurset er et e-læringsprogram som går over 10 uker. Det baserer seg på 3 samlinger og selvstudie mellom samlingene.

Måler med kurset er at deltagerne skal:
• Utforske og lære mer om et utvalg av sosiale media
• Bli i stand til å bruke disse i eget arbeid eller på fritiden
• Vurdere hvilke tjenester som kan passe for egen virksomhet
• Prøve en ny måte å lære på


Eksempler på sosiale medier er tjenester som Youtube, Flickr, Facebook, Twitter, mashups, Google docs, wiki osv.

Hvorfor sosiale medier?
Det viktigste poenget med sosiale medier er at de endrer internett fra å være en formidlingskanal til å bli en kommunikasjonskanal. Informasjonen kan gå mellom avsender og mottaker, men også mottakerne i mellom.
Altså en overgang fra ”en til mange” kommunikasjon til ”mange til mange” kommunikasjon. Det er brukerne som skaper innholdet i tjenesten.
Dersom abm-institusjonene utnytter de sosiale teknologiene til økt samfunnsdeltagelse og åpner opp for at folket kan kommentere, klassifisere, diskutere og dele innhold fra institusjonenes nettressurser inn i nettsamfunn, kan vi trygt si at dette utfordrer og forandrer sektorens rolle som forvalter av kulturhistorisk sannhet. Vi snakker både om demokratisering av definisjonsmakt og nye roller for institusjonens ansatte som faglige autoriteter.

Mulighetene med sosiale medier i sektoren er:
• Institusjonene kan høste ny kunnskap om sine samlinger på en effektiv måte
• Institusjonen får muligheten til å involvere flere i institusjonens “indre liv”
• Institusjonene engasjerer mer og flere ettersom de gir innbyggerne økt eierskap til sine aktiviteter (jfr forrige punkt)
• Institusjonene når ut til flere målgrupper ved å bruke flere kanaler/formidlingsstrategier (husk: 1.5 millioner nordmenn har en Facebook-konto)
• Institusjonene får fram et rikere og mer sammensatt bilde av den kulturarven de forvalter ved at kunnskapsrike mottakere også blir avsendere av metadata
• Involveringen og deltagelsen på nettet kan føre til økte fysiske besøk
• Man etablerer en kommunikasjonskanal for enklere og mer direkte dialog med brukerne


Noen viktige utfordringer for institusjonene vil bli:
• Kompetanseheving og holdningsendringer i sektoren
• Rollen som forvalter av sannhet på institusjonenes fagfelt utfordres
• Vilje til å øke innsatsen for denne formen for formidling, vil nødvendigvis måtte gå på bekostning av annen virksomhet

Kursopplegget finner du her: http://23tingforabm.wordpress.com/

(Deler av teksten er bygget på rapporten: Mobile og sosiale teknologier)


Frode Pettersen
Sist oppdatert: torsdag 10. desember 2009
Utskriftsvennlig versjon