Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Finn din slekt.

Finn din slekt.

Folkebiblioteket er et viktig sted for mange slektsgranskere, og digitalarkivet.no er i dag den viktigste digitale tjenesten for kildestudier og slektsforskning. Den 11. september inviteres folkebibliotekene i Sør-Trøndelag til en kursdag hos Statsarkivet i Trondheim. Målet er at alle folkebibliotekene skal kunne tilby veiledning i bruk av digitale arkivtjenester, slik at innbyggerne kan få god kjennskap til ressurser om egen slekt på biblioteket.

Som oppfølging av kursdagen oppfordres det til lokale arrangement, gjerne i samarbeid med historielag og lokale avdelinger av DIS. Lokale ressurspersoner innen slektsforskning er også velkommen til å delta på kurset sammen med sitt lokale bibliotek. Vi oppfordrer derfor bibliotekene til å invitere med seg en aktuell samarbeidspartner.

Forberedelser for deltakerne:
Ta med egen PC eller nettbrett
Finn en person å forske på for de praktiske øvelsene, f.eks. en som levde i 1910, jfr. Folketellingen 1910.

Program for dagen og påmelding her

Samme kurs arrangeres for Nord-Trøndelag fredag 12. september. I fall denne dagen passer bedre vil det være mulighet for å melde seg på denne som alternativ kursdag.
Tilbudet finnes på: http://fylkesbiblioteket.ntfk.no/


Statsarkivet i Trondheim og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek ønsker vel møtt til denne kursdagen !


Utskriftsvennlig versjon