Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Kjære bruker av bokbussen!

Kjære bruker av bokbussen!

Sametinget gjennomfører i høst en evaluering av bokbussene, og trenger din tilbakemelding på tilbudet.  Målet for de samiske bokbussene er at de skal bidra med gode og lett tilgjengelige samiske bibliotekstjenester til hele den samiske befolkningen og andre.   
 
Denne undersøkelsen vil gi svar på i hvilken grad målsettingen er oppnådd.  Resultatene skal benyttes til å forme framtiden for bokbussene.
For å delta i undersøkelsen, trykker du på linken under og skriver inn din mailadresse.  Umiddelbart vil du få en mail der du kan gi dine svar.  Undersøkelsen varer i 5-10 minutter.
 
Frist for å svare er 1. oktober
 
Vi håper du vil være med å bidra i denne viktige evalueringen!
 
 
Linken som benyttes er:   https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=5JTY366QC51J
 

Utskriftsvennlig versjon