Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Lese Utviklings Skjema

Lese Utviklings Skjema

Lese utviklings skjema (LUS)er et kartleggingsverktøy for lesekompetanse utviklet av Bo Sundblad og lærere i Stockholm 1979-81. Verktøyet viser hvor elevene befinner seg i sin leseutvikling.

LUS deles inn i nivå eller kvaliteter, fra 1 til 19. Ved hjelp av å markere litteraturen på LUS-nivå vil en kunne tilpasse bøkene til den kvaliteten elevene befinner seg på.

I "Søk i lesesett" på hjemmesida til lesesettavdelingen, kan du søke etter titler på LUS-nivå. Skriv da LUS= og nivået du ønsker i søkefeltet. For eksempel: LUS=13. Eller ta kontakt, så veileder vi deg gjerne.

Merk: noen titler kan ha lavt LUS-nivå, men ha innhold som passer for ungdommer. Vi har derfor valgt og beholde "passer for" – betegnelsen vår. F. eks har Emma3 og Torehund av Kjersti Scheen LUS-nivå 15, men boka er ei ungdomsbok og passer for 8.-10.trinn. Dette gjelder spesielt lettlest bøker for ungdom og voksne. Det er derfor ikke slik at alle bøker med LUS-nivå 15 passer for alle på 6. trinn selv om de ideelt sett bør befinne seg på det LUS-nivået når de går i 6.trinn.

Så langt er ikke alle settene luset, men det nyeste er luset og vi vil fortsette med å luse bøker.


Utskriftsvennlig versjon