Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Leseåret i Fosen – lesing som glede og mulighet.

Leseåret i Fosen – lesing som glede og mulighet.

Folkebibliotekene i Ørland, Rissa, Leksvik, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen har fått 238 000 i støtte fra ABM-utvikling til

 ”Leseåret i Fosen – lesing som glede og mulighet.”

 De sju samarbeidende folkebibliotekene i Fosen regionråd ønsker å utvikle sine tjenester overfor voksne ikke-lesere. De vil arbeide med ulike delprosjekter, basert på ulike brukergrupper ved og ulike ressurser i de enkelte bibliotekene. Gjennomgående målgrupper er utsatt ungdom, «kone-klubben» og familier/småbarnsforeldre gjennom barnehagen. Andre målgrupper er polsk-norske familier og menn i arbeidslivet. Bibliotekene samarbeider med NAV, skole, barnehage, voksenopplæring og prosjektet "Les, pappa". 

Du kan lese mer om prosjektet her: 

http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lesearet-2010/tildelinger/soknader-lesearet-2010/10-237.pdf

 


Utskriftsvennlig versjon