Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Lesesett - enda bedre tilbud

Lesesett - enda bedre tilbud

Det har i lang tid vært ønske om tettere samarbeid mellom fylkesbiblioteketsTo lesende barn lesesettavdeling og barne- og ungdomsavdelinga (BUA) ved Trondheim folkebibliotek. 

Nå er det skjedd, 1. mai slo vi oss sammen.

 Vi har fortsatt hver våre samlinger, men personalet på fylkesbiblioteket, ved Haldis Skånsar, og alle på BUA samarbeider nå om en totalt sett bedre tjeneste for alle brukerne. Dette enten en lærer skal ha lesesett eller klassebibliotek. Eller - det er snakk om en enkeltlåner som bare skal ha ei god bok.

Vi er nå i startfasen av en prøveperiode som varer fram til 1.10.

Vi håper dette skal bli en vinn-vinn-situasjon for både folke- og fylkesbiblioteket. Og - ikke minst for lånerne! Nå slipper de å møte en stengt dør eller tlf. i 4. etasje etter kl 15.30, og de lærerne som likevel er på BUA med klassen sin kan få råd om lesesett / ta med seg bøker fra samlinga samtidig.

Epostadressen til lesesett nå er:  I en overgangsfase brukes også vår lesesett-adresse, 

Telefon: 72 54 75 25


Utskriftsvennlig versjon