Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Litteratur til alle

Litteratur til alle

Illustrasjon litteratur til alleSør-Trøndelag fylkesbibliotek og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) har gått sammen om et prosjekt for å bedre syns- og lesehemmedes tilgang til litteratur.

For mange syns- og lesehemmede er lydbøker et godt alternativ til den trykte boken. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) har en lydboksamling på 12 000 titler tilgjengelig for denne lånergruppen.

I uke 41 vil alle folkebibliotekene i Sør-Trøndelag motta brosjyrer og plakater med informasjon om prosjektet Litteratur til alle.

Vi håper alle bibliotekene vi delta aktivt i prosjektet, og bidra til at flere syns- eller lesehemmede (dyslektikere og andre), får kjennskap til NLBs tilbud. Gjør informasjonsmateriellet tilgjengelig både i bibliotekets egne lokaler, og ved å videreformidle til aktuelle samarbeidsparter, som skoler og andre. Informer om NLBs tilbud til syns- og lesehemmede som et supplement til bibliotekets egen lydboksamling.

NLBs lydboksamling inneholder fag- og skjønnlitteratur både for barn og voksne. I tillegg inneholder samlingen en del studielitteratur for universiteter, høgskoler og fagskoler. NLB tilbyr også aviser og tidsskrifter på lyd. NLB produserer størstedelen av lydbøkene selv. Disse bøkene er ikke tilgjengelig ved andre bibliotek. NLB har et årlig utlån på 300 000 lydbøker, og en tilvekst på 1 000 titler. Biblioteket er statlig, og tilbudet er gratis.

Litteratur til alle er et pilotprosjekt som evalueres våren 2009. En del av bibliotekene vil bli kontaktet i prosjektperioden og i forbindelse med evalueringen.


Utskriftsvennlig versjon