Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Lyser ut fem millioner kroner til styrking av digital kompetanse

Lyser ut fem millioner kroner til styrking av digital kompetanse

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skal tildele inntil 5 millioner kroner som en engangstildeling til aktiviteter som bidrar til regjeringens mål i stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge - IKT for vekst og verdiskaping" om å halvere antall innbyggere som ikke bruker internett innen fem år.

Søknadsfrist: Fredag 9. august 2013 innen kl. 24.00. FAD vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dep/tilskudd/tilskudd-digitalkompetanse.html?id=730474


Utskriftsvennlig versjon