Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Ny kultur- og biblioteksbuss.

Ny kultur- og biblioteksbuss.

Vi gleder oss over at Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget har vedtatt å finansiere kjøp av ny bokbuss. Det vil glede mange brukere i fylket og ansatte ved Fylkesbiblioteket.

Fylkesbiblioteket har for en stund siden nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med kjøp av ny Kultur- og biblioteksbuss. Vi har allerede påbegynt arbeidet med kravspesifikasjon for en ny bokbuss.

En ny Kultur- og biblioteksbuss skal sikre befolkningen i Sør-Trøndelag et godt tilbud innen litteratur- og kulturformidling og Fylkesbiblioteket en god, funksjonell og driftsikker kulturbuss.
Kulturbussen skal ha et særskilt ansvar for formidling av litteratur og opplevelser til den sørsamiske befolkningen i Midt-Norge.
 
Funksjonen som både kultur- og litteraturformidler stiller spesielle krav til bussen. Bussen skal:

  • Inspirere til lesing og ha fokus på presentasjon av alle typer av materiale ( ex: bøker, tidsskrift, dvd, cd, brosjyrer.)
  • Ha stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet i forhold til ulike litteratur- og kulturarrangement
  • Inneholde IKT-bestykning på høyde med det som forventes av et moderne bibliotek
  • Ha mulighet for selvbetjening 
  • Kunne brukes til kulturarrangement som ex. forfatterbesøk, foredrag, filmvisning mm.
  • Det skal være plass for ca 20 barn eller 15 voksne på benker og ekstra stoler.
  • Kunne brukes til opplæring i internettbruk og til powerpoint presentasjoner. 
  • Teknisk standard som kan takle ulike kjøre- og føreforhold, svært lange avstander, stor vekt, stor slitasje
  • En innredning og et tilbud som brukerne føler seg velkomne i og som de enkelt finner fram i
  • En innredning og kjørekomfort som gjør bussen til en god arbeidplass over flere dager

Vi ser fram til at vi kan glede våre brukere med en ny og moderne kultur- og biblioteksbuss!
 

 

 

 


Frode Pettersen
Sist oppdatert: torsdag 4. mars 2010
Utskriftsvennlig versjon