Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Over 1,1 million kroner til bibliotekutvikling i Sør-Trøndelag

Over 1,1 million kroner til bibliotekutvikling i Sør-Trøndelag

HåndavtrykkNasjonalbiblioteket har bevilget 26 millioner kroner til utviklingsprosjekt i norske bibliotek. ­Til sammen 90 bibliotek har fått støtte til prosjekter knyttet til utvikling av nye metoder for formidling og tjenester, bibliotek som møteplass og arena for læring, offentlig samtale og debatt.

Fem utviklingsprosjekt i Sør-Trøndelag fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket. Flere er samarbeidsprosjekt med andre fylker. Samlet fikk bibliotek i fylket tildelt 1 120 000 kroner noe vi er veldig godt fornøyd med.

Vi ser fram til enda bedre bibliotektjenester i fylket og tror at prosjektene vil bidra til dette og ha overføringsverdi for andre. Spesielt prosjektet «Nye kommuner - bibliotek i nye roller» er aktuelt sett i forhold til kommunereformen. Prosjektet ble tildelt 500 000 for å utvikle og utforme bibliotekets rolle i framtidens kommunestruktur. Prosjektet er et samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Melhus bibliotek fikk 100 000 kroner til prosjektet «Mangfoldig litteratur i Norden». Prosjektet har som mål å gjøre brukerne bedre kjent med nyere nordisk litteratur.

Trondheim folkebibliotek fikk 300 000 kr. til det pågående prosjektet «Digitalt samarbeid og utvikling» hvor man skal styrke og spisse kompetansen hos bibliotekansatte innen digitale kunnskapskilder, søking og formidling av digitalt innhold. Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og de andre storbybibliotekene i Norge.

Klæbu folkebibliotek fikk 70 kr. til «Boka i sentrum i spredtbygde strøk»

Det siste prosjektet som fikk støtte er «Folkebiblioteket fremmer folkehelse» Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. De ble tildelt 150 000 kr. for å fremme folkehelse i bibliotekene.

Vi ser fram til å se resultatet av disse prosjektene.

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del