Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Prosjektmidler til fylkesbiblioteket leseåret 2010!

Prosjektmidler til fylkesbiblioteket leseåret 2010!

Fylkesbiblioteket har, med Trondheim folkebibliotek som samarbeidspartner, fått 200 000 i støtte fra ABM-utvikling til prosjektet ”Lærlingene finner darlingene i biblioteket.” Midlene er knyttet til Leseåret 2010, og er en del av den statlige satsingen på leselyst og lesekompetanse fram mot 2014. 

Grunnlag og mål for prosjektet er:
I Sør-Trøndelag, som i landet forøvrig, er det stort frafall i videregående opplæring. Dette gjelder særlig i de yrkesfaglige studieretningene. Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek vil bygge opp et spesielt tilrettelagt tilbud til lærlingene for at de skal bli bli kjent med, dra nytte av og gjøre bibliotek og samlinger til "sitt eget." Tilbudet skal bedre lærlingenes lese- og læringskompetanse, og bidra til at de lykkes i skolen.

Hele beskrivelsen ligger her: http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lesearet-2010/tildelinger/soknader-lesearet-2010/10-244.pdf

 


Utskriftsvennlig versjon