Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Prosjektmidler til fylkesbiblioteket

Prosjektmidler til fylkesbiblioteket

Bilde av 2 F16Vi er glade for å ha fått midler fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre prosjektene «Les soldat» og «Gode lesere på arbeidsplassen». Fra Kulturrådet til prosjektet «Sørsamisk digitalt».

Les soldat er et prosjekt i samarbeid med Ørland hovedflystasjon og Ørland bibliotek. Vi skal følge et kull luftvernsoldater og gjennomføre flere arrangement for å stimulere til økt leselyst og bibliotekbruk. Her skal vi bruke Kultur- og bibliotekbussen, både nåværende og tidligere spesialsoldater i forbindelse med arrangement. Vi jobber også for å få artisten Lars Vaular med for å bidra. Biblioteket i Trondheim har tidligere brukt Lars Vaular i forbindelse med litteraturarrangement.

Sørsamisk digitalt er et større prosjekt hvor fylkesbiblioteket skal samarbeide med Aajege – samisk språk- og kompetansesenter, Statsarkivet i Trondheim, Stiftelsen Rørosmuseet, Stiftelsen Saemien Sijte, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag, Trøndelag folkemuseum Sverresborg.

Gjennom prosjektet etableres det en kartløsning basert på sørsamisk reindrift for å formidle deler av den sørsamiske nåsituasjon, historie og kulturarv.

Gode lesere på arbeidsplassen er et prosjekt hvor vi skal bidra til å høyne graden av deltakelse og inkludering i arbeids- og samfunnsliv for minoritetsspråklige arbeidstakere ved noen bedrifter i kommunene Frøya og Hitra.

Fylkesbiblioteket har ansvaret for gjennomføring i alle prosjektene.


Utskriftsvennlig versjon