Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Prosjektmidler til skolebibliotekutvikling

Prosjektmidler til skolebibliotekutvikling

Siri Ingvaldsen skriver videre at:
Grunnskular kan søkje om midlar til praksisnære prosjekt der målet er å styrkje skulebiblioteket som verktøy i leseopplæring og i undervisning i fag.

I programmet inngår etterutdanning av prosjektdeltakarane i form av obligatoriske kurs og nettbasert rettleiing. Deltakeravgifta til kursa vert dekt av Universitetet i Agder.
Det er skuleeigar som sender søknaden. Informasjon om programmet, søknadsskjema, søkjerettleiing og kriterium for vurdering av søknadene finn de på nettstaden  
Berre søknader som vert leverte elektronisk, vert vurderte.

Siri Ingvaldsen
Fagleg leiar
Program for skulebibliotekutvikling
Institutt for nordisk og mediefag
Universitetet i Agder
Telefon: 38 14 20 16 / 907 89 828
Epost:


Utskriftsvennlig versjon