Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Skal kurse kunst og kultur i Wikipedia

Skal kurse kunst og kultur i Wikipedia

Tema som gjelder arkiv, museum og kunstfeltet skal bli lettere tilgjengelige for folk flest. Det er målet når STFK til høsten skal arrangere kurs i Wikipedia.

Før sommeren lyste Norsk Kulturråd ut midler øremerket kurs i bruk av Wikipedia rettet mot gallerier, arkiver, bibliotek og museer. Kulturnett Trøndelag (v/ Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek) og eTrøndelag søkte i fellesskap om midler fra denne potten og fikk tilsagn.

Målet med kursserien for Norsk Kulturråd, er at informasjon i ulike formidlingstjenester som arkivportalen.no, digitaltmuseum.no, digitaltfortalt.no og europeana.eu, skal kobles sammen med innhold i sentrale kunnskapskilder som Wikipedia og Store Norske Leksikon.

På digitaltmuseum.no er det teknisk tilrettelagt for slik krysslenking, og tanken er at publikum skal kunne engasjere seg i museumssamlingene på en ny måte. Ved å skrive Wikipedia-artikler og anbefale dem for andre, kan de dele kunnskap om hvordan gjenstander ble brukt, hvor de kommer fra osv.

STFK kommer trolig til å arrangere dette kurset i løpet av oktober og vil rette det mot arkiv og bibliotek, samt lokalhistorikere. Den siste gruppen er spesielt aktuelle siden flere lokale historielag i Trondheimsregionen deltar i utprøvingen av Primus Web, et IT-system som skal bidra til å profesjonalisere og tilgjengeliggjøre lokale historielags gjenstandssamlinger for et bredere publikum.

Kurset vil også være åpen for påmelding fra museumsfeltet, men de vil trolig også få tilbud om kurs via Museene i Sør-Trøndelag (Mist) siden også de har søkt og fått tildelt midler til tilsvarende kurs.

STFKs kurs vil vare i én dag og blir holdt av en kursholder fra Wikimedia Norge. Deltakerne vil få en innføring i hvordan Wikipedia fungerer og informasjon om hvilke regler en bør følge når en skriver for nettleksikonet. I tillegg blir det praktiske tips om hvordan artikler redigeres på Wikipedia, og opplæring i hvordan de kan spres til et bredest mulig publikum.

 

 


Utskriftsvennlig versjon