Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger

I digitaliseringsmeldinga sies det at alle skal ha tilgang til den digitale allmenningen og at det legges opp til økt digitalisering av kulturarven.

Bibliotekmeldinga bekrefter at Biblioteksøk skal realiseres - samlingene ved alle landets bibliotek skal være søkbare i et webgrensesnitt og kunne bestilles av bruker.

Det legges også opp til å stimulere til frivillig konsolidering mellom bibliotek og forpliktende samarbeid mellom kommunene for å få til bedre tjenester for bibliotekets brukere.

St.meld. nr. 23 Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid
St.meld. nr. 24 Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv
Pressemelding frå KKD: Satsing på bibliotek og digital bevaring av kulturarven
 


Utskriftsvennlig versjon