Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > TV-aksjonen 2008 Blå Kors

TV-aksjonen 2008 Blå Kors

Årets TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge. Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som hjelper rusmisbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker,  i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid.

TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk, med særlig fokus på barn og unge. Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk. Vi skal også sørge for at barn utenfor Norges grenser får den hjelpen de trenger, gjennom prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, Brasil, Lesotho og India.

Rusproblemer ødelegger livene til millioner av mennesker verden over og forverrer i mange tilfeller en allerede vanskelig hverdag. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk får ikke tilstrekkelig omsorg og må ta seg av de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna blir sett og får barndommen sin tilbake.

Hjemmesider til TV-aksjonen finner du her

Nedlastbare PDFer fra TV-aksjonen:

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors!

Ledersjansen


Utskriftsvennlig versjon