Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Uprisen 2015

Uprisen 2015

Ønsker klassen din å være med å kåre den beste ungdomsboka fra 2014? Sør-Trøndelag fylkeskommune søker klasser på 9. trinn som kan representere Sør-Trøndelag.
Søknadsfrist: 15. oktober 2014.

Din klasse kan få det ærefulle oppdrag å være en av syv utvalgte klasser fra hele landet som kårer Uprisen 2015. Vi søker en klasse på 9. trinn som kan representere Sør-Tr��ndelag fylke.

Hva er Uprisen?
Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken i syv fylker. Fem skjønnlitterære utgivelser nomineres på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av norske ungdomsbøker utgitt i 2014. Hver klasse får gratis tilsendt mellom 4 og 7 eksemplarer av hver tittel. Bøkene skal leses og vurderes. Som hjelp til lesingen får hver klasse flere besøk av en profesjonell kritiker. Bøkene sendes ut i februar 2015. Lesingen avsluttes i midten av mai 2015. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai. Dette er niende året Uprisen kåres.

Tidligere vinnere av Uprisen:
2007: Ingelin Røssland: Handgranateple
2008: Endre Lund Eriksen: Pitbull-terje blir ond
2009: Terje Torkildsen: Marki Marco
2010: Lars Mæhle: Landet under isen
2011: Axel Hellstenius og Morten Skårdal: Fittekvote
2012: Terje Torkildsen: Dystopia III
2013: Marianne Kaurin: Nærmere høst og Ellen Fjestad: Sammen skal vi holde himmelen
2014: Thomas Enger: Den onde arven

Målsetting

 1. å tilby et unikt leselystprosjekt; skape positive møter mellom elevene og litteraturen, møter som kan gi grobunn for livslang leselyst.
 2. å ta ungdom på alvor ved å anerkjenne dem som en ressurs i vurderingen av litteratur.
 3. å synliggjøre ungdomslitteraturen; øke bevisstheten rundt og kunnskapen om den hos formidlere og media.

Vi søker:

 • En motivert klasse og en engasjert lærer som ønsker en utfordring
 • En klasse som er villig til å sette av mye tid til litteratur
 • Og som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur ved å kåre årets beste ungdomsbok
 • En skole som støtter opp om prosjektet

 Hva kreves:

 • Klassen og skolen må sette av mye tid i leseperioden
 • Læreren må delta på obligatorisk endags-seminar i Oslo i januar 2015
 • To elever og lærer må til Lillehammer på storjurymøte hvor alle juryklassene møtes for å diskutere seg fram til den endelige vinneren.
 • Klassen oppfordres til å dra til utdelingen av Uprisen på litteraturfestivalen på Lillehammer i slutten av mai.

Økonomi

 • Det koster ikke klassen noe å være med på prosjektet.
 • Klassen får tilsendt bøker gratis. Reiseutgifter til lærerseminar og storjurymøte og honorar til kritikerfadder betales av Den kulturelle skolesekken i fylket og Norsk Litteraturfestival. Skolen trenger altså ikke å få noen utgifter i forbindelse med prosjektet.

Men vi oppfordrer hele klassen til å ta turen til Lillehammer under utdelingen! På Lillehammer vil klassene møte nominerte forfattere og kunne delta på andre arrangement. Festivalen ordner gratis overnatting og flere måltider, men selve reisen må klassen/fylket finansiere.

Media
Uprisen legges merke til. Riksdekkende media dekker prisutdelingen. Og lokalpresse er positiv til prosjektet. Skolen vil ha muligheter til å få medieomtale. Pressedekning vil også virke motiverende på elevene.

Søknaden
Fortell kort om klassen, skolen og hvordan dere jobber med litteratur. Og hvorfor dere ønsker å delta som juryklasse for Uprisen.

Mer informasjon om Uprisen her: foreningenles.no

Send søknad til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, RegUt/DKS
v/Kirsten Mellemsæther

Arbeidsgruppe for Uprisen 2015:

 • Guri Sørumgård Botheim, Norsk Forfattersentrum, Midt-Norge
 • Ingrid Ericson/Tora Seljebø, Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag
 • Kirsten Mellemsæther, STFK Enhet for Regional utvikling/DKS

Utskriftsvennlig versjon