Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Aktuelt > Utvidete åpningstider = økt utlån

Utvidete åpningstider = økt utlån

6. august i år ble bibliotekets åpningstider utvidet fra 26 timer til 41 timer.  Dermed har biblioteket åpent fra 9 til 16 alle dager, unntatt tirsdag og torsdag da vi har langåpent til 19. Og med det har utlånet eksplodert.  I oktober, etter knappe to måneder med nye åpningstider, er resultatet nesten 1000 flere utlån enn på samme tid i fjor!

Den økte åpningstida har ført til større fleksibilitet i forhold til å ta i mot skoleklasser og barnehager, og flere av kommunens innbyggere har mulighet til å stikke innom biblioteket enten før eller etter arbeidstid.

I tillegg har biblioteket satset på å sette ”Boken kommer”-tjenesten i system.  En dag i måneden får Rosvollheimen, Tangentunet og Vennatunet besøk fra biblioteket.  En av bibliotekarene går da rundt med boktralle og tilbyr lån av bøker til de av beboerne som ønsker dette.

En annen faktor som er med på å øke utlånet, er økningen av antall studenter som driver med nettbaserte studier.  Noen av disse bruker bibliotekets leseplasser, og andre igjen benytter biblioteket som sitt ”skolebibliotek”.  Ved et effektivt fjernlånssamarbeid med andre folke-, høgskole og –universitetsbibliotek i distriktet kan biblioteket framskaffe studiebøker og faglitteratur i løpet av noen dager.

Kommunen har også en god del enkeltmannsforetak, og flere av disse har oppdaget muligheten for å bruke biblioteket som sitt bedriftsbibliotek.

Vi merker også den økte tilflyttinga til Skaun ved at nye innbyggere kjapt lokaliserer biblioteket og registrerer seg som lånere. Det er gledelig!
Til slutt kan opplyses at ved langåpent på tirsdag og torsdag serveres det kaffe og te i aviskroken.  Dette spesielt med tanke på foreldre som bruker biblioteket til å vente på barn som enten er på ulike treningsaktiviteter eller på Kulturskolen.

Oppfordringa som følger blir da: løp&lån; vi ønsker et levende og myldrende folkebibliotek, og et enda høyere utlånstall!!!!

Velkommen!

Vennlig hilsen
Maria, Kjellrun og Elin på biblioteket

 


Utskriftsvennlig versjon