Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Om oss > Våre oppgaver

Våre oppgaver

Vi er 12 ansatte på fylkesbiblioteket, og Trondheim folkebibliotek er vårt vertsbibliotek. Samarbeidet innebærer blant annet felles samling av bøker og andre media.

Lov om folkebibliotek forplikter at alle fylkeskommuner skal ha et fylkesbibliotek.

Fylkesbibliotekets viktigste oppgaver er :

  • Ivareta fjernlånsvirksomheten og organisere bibliotekenes lånesamarbeid ( interkommunalt lånesamarbeid).                                        
  • Rådgivning innen IKT og bibliotek.
  • Yte bibliotekfaglig råd og veiledning til folkebibliotek, grunnskolebibliotek og bibliotek i videregående skole.
  • Arrangere møter og kurs.
  • Tilby mobile bibliotektjenester i kommuner i Sør-Trøndelag, fra Roan i nord til Røros i sør. Kultur- og bibliotekbussen driver direkte utlån til barn og voksne og har plass til 3 500 bøker, tidsskrifter, video og lydbøker. Vi stopper ved skoler, barnehager og steder som ligger langt fra det lokale folkebibliotek. Bussen skal videre ha et særlig ansvar for å spre informasjon om sørsamisk kultur, historie og litteratur.
  • Formidle lesesett til grunn- og videregående skoler i Sør-Trøndelag.
  • Initiere, gi støtte til og gjennomføre forsøks- og utviklingsprosjekter innen biblioteksområdet i Sør-Trøndelag.
  • Samle inn, samordne og presentere statistikk fra folke- og skolebibliotekene i Sør-Trøndelag.
  • Veilede i forbindelse med planlegging og prosjektering av biblioteklokaler. 
  • Bistå statlige myndigheter ved nasjonale/regionale utredninger og planlegging.

Fylkesbiblioteket har faglige samarbeidsavtaler med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag / Opplæringsavdelingen og Opplæringsenheten i Sør-Trøndelag fylkeskommune(fylkesskolesjefen).

 

Strategi og handlingsprogrammet som ble vedtatt i Fylkesting 17.06.2015, beskriver utfordringer, strategier og tiltak på områdene Litteratur og opplevelser – Kunnskap og læring – Møteplass og verksted – Organisering, tilgjengelighet og synlighet. Strategien omfatter fylkets folkebibliotek og bibliotekene i grunn- og videregående skoler.

BIBLIOTEKET -KUNNSKAP, KULTUR & KNUTEPUNKT - Strategi og handlingsprogram. Bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015- 2019 (PDF)

 


Utskriftsvennlig versjon