Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Prosjekter > Sørsamisk digitalt

Sørsamisk digitalt

Samarbeidsprosjekt mellom Aajege samisk språk- og kompetansesenter, Statsarkivet i Trondheim, Stiftelsen Rørosmuseet, Stiftelsen Saemien Sijte, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag, Trøndelag folkemuseum Sverresborg.

Prosjektet har mål om å etablere en digital plattform som inneholder ulikt type materiale med informasjon om samiske forhold i vår region. Dette vil bidra til å øke kunnskap og innsikt om sørsamiske forhold.

Hovedmål
Etablere et interaktivt kart som gjør sørsamisk språk, kultur, litteratur og historie tilgjengelig for undervisning og forvaltning gjennom en digital, dynamisk presentasjon med høy pedagogisk og teknisk kvalitet.

Delmål
o Vise betydningen og omfanget reindrift i Sør-Trøndelag har i dag.
o Presentere deler av sørsamisk utvikling og endring. Reindrift benyttes som formidlingsgrep.
o Stimulere til økt bruk av og kunnskap om sørsamisk språk og kultur ved å presentere materiale på
en åpen og interaktiv måte slik at man skaper interesse blant nye sørsamisk befolkning og andre.
o Synliggjøre og skape en anvendelsesarena for sørsamisk språk, og samle, tilgjengeliggjøre og utveksle informasjon blant sørsamisk befolkning, og gjøre området kjent og interessant for andre.
o Internett som språkarena kan være en viktig arena for kommunikasjon arenaer barn og unge kjenner seg hjemme i og daglig benytter seg av, hvor de kan kommunisere på sørsamisk, og dermed selv aktivt bruke språket.

Prosjektet er finansiert av Norsk kulturråd, Sametinget og Sør-Trøndelag fylkeskommune


Utskriftsvennlig versjon