Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Et fagrom om biblioteklokaler

Et fagrom om biblioteklokaler

NORMER / STANDARDER

Erfaringstall benyttet av ST fylkesbibliotek :Bilde av bibliotek_Pixabay

• UTLÅNSSKRANKE
Skal dekke ut-og innlevering samt referansetjeneste.
Min. 10 – 15 m2
Min. skrankelengde = 3 m.
Passasjebredde foran skranke = 2,5 m.

• STUDIEPLASSER
 2,5  -  3,0 m2 pr. plass
 4 hyller i høyden

• STUDIECELLER
 3 m2 pr. plass

• TIDSSKRIFT / AVISER
5 skråhyller i høyden
4 –5 tidsskrift pr. hylle
Arbeidsplasser/ sittegrupper à 3 m2 kan legges til funksjonen.

• GRUPPEROM 
Min. 10 m2 ( 4 personer) deretter 2 m2 pr. person.

• UTLÅNSAREAL
 Helst 1,5 meter nettoareal mellom reolene.
 Arealbehov  : 65 bd. / m2.
 33 bd. pr. hylle.Blueprint_Pixabay
 Max. 5 hyllehøyder langs vegg
 Max. 4 hyllehøyder frittstående
 Ikke mer enn ¾ fulle høyder.
 Tilvekstareal : + 4% pr. år.
 Nederste hylle bør ligge 30 cm over gulvnivå.

• KONTOR
Standard for 1 person : 10 m2
Areal for innkjøp, registrering mm : 12 m2 pr. medarbeider.


• Erfaringstall fra BsEurobib ( 2014)
65 – 70 bind pr. kvm – inkl. skrankeområde, trafikkareal og sitteplasser,  ikke magasin.
Studie- lesesalplasser beregnes minimum 1,5 kvm.
Eks. Bibliotek med 50 000 bind trenger et areal på 715 – 770 kvm.
Beregning av kapasitet / hyller :
1 hyllemeter = 90 cm.
Skjønnlitteratur: 32-38 bind/hm
Faglitteratur: 30-35 bind/hm
Barnebøker: 45-50 bind/hm 
Magasin: 40-45 bind/hm
Eks. 1 dobbel reol, h 210cm, 5 hyller ca. 300 fagbøker
10x30                                             

NYE LOKALER / SØR-TRØNDELAG

NYE LOKALER / LANDET FOR ØVRIG

• Frilancebibliotekar Anders Ericsson følger diskusjoner om og
presentasjoner av bibliotekarkitektur på sin blogg :
https://seogsaa.wordpress.com/tag/biblioteklokaler/

 • «Biblio Tøyen « - bibliotek for de mellom 10 og 15 år :
  https://www.facebook.com/biblotoyen

 • Furuset – bibliotek og aktivitetshus. Nyinnflyttet i 2016. Et bibliotek i lokalfellesskap som er tilrettelagt for et mangfold av aktiviteter, formidling og som møteplass. 
  http://fubiak.no/tilbud-og-tjenester/
 • NYE LOKALER / INTERNASJONALT

 • «Library buildings.info» - nye bibliotekbygg internasjonalt til inspirasjon.
  http://www.librarybuildings.info/
 • BIBLIOTEK I LOKALFELLESSKAP
  Gjennomgang av erfaringer fra Trøndelag ( 2015). Dokument utarbeidet av fylkesbiblioteket

  FAGLIGE RESSURSER :Bibliotekrom barn Pixabay


  PROSJEKTER :

  • Prosjektet «Bibliotekrom i Troms»
  Prosjekt som har som ambisjon å utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena
  Gjennomført 2012 – 2014 ( avsluttet 2014)
  http://bibliotekrom.tromsfylke.no/?page_id=1025

  • «Innbydende bibliotekrom» ( Akershus fylkesbibliotek 2012/2013 )
  Et prosjekt som i hovedsak handlet om interiørarkitekt MNIL Anne Cecilie Hopstock som reiste sammen med fylkesbiblioteket rundt til 20 av fylkets 22 folkebibliotek høsten 2012. Hvert enkelt bibliotek fikk en tilbakemelding under besøket, for så å få en skriftlig oppsummering og forslag til endringer.
  I etterkant har fylkesbiblioteket laget en veileder som baserer seg på besøkene og     referatene.
  http://fia.akershus-f.kommune.no/Prosjekter/bibliotekrom.html

  •Prosjekter / Flere små scener 2017:
  En oppfølger av prosjekt « Små scener» med 8 deltakende kommuner i Sør-Trøndelag.
  Se for øvrig tekst under prosjekt «Små scener»

  • Prosjekt « Små scener» ( 2015-2016 ) :
  Et arenautviklingsprosjekt med 7 deltakende kommuner i Sør-Trøndelag. Interiørarkitekt er koblet til prosjektet og bidrar med analyse og vurderinger av endringspotensiale for det enkelte hovedbibliotek.

  Tilpasning og tilrettelegging av biblioteklokaler ved deltakende prosjektbibliotek. Utformet av sivilarkitekt AnneLise Bjerkan / Fasting Arkitekter:


  AnneLise Bjerkan / Fasting Arkitekter:AnneLise Bjerkan / Fasting Arkitekter:


   

   

  INTERIØRARKITEKTER / INNREDNINGSTJENESTER:

  • AnneLise Bjerkan (sivilarkitekt MNAL )  / Fasting Arkitekter Trondheim.
  Sentral medspiller i prosjektene « Små scener» og «Flere små scener « som Sør-Trøndelag fylkesbibliotek gjennomfører 2015-2017.Utviklet spennende kompetanse på tilpasning og ominnredning av biblioteklokaler i mellomstore og små folkebibliotek.

  METTE MILLING -  Cand. arch. fra Arkitektskolen i Århus og ekstern lektor ved Ålborg Universitet Inst. for Arkitektur & Design er benyttet som inspirator ved flere utbyggingsprosjekter i Danmark og også i Norge :
  http://mette-milling.dk/designer/mette/

  • BsEurobib – Innredningstjenesten ( interiørarkitekt )
  http://www.bseurobib.no/Innredningstjenesten/Generell-informasjon

  SALG AV INNREDNINGER / BIBLIOTEKMØBLER
  BsEurobib.
  Sentral leverandør av bibliotekutstyr og bibliotekinventar i Norge :
  http://www.bseurobib.no/

  Et dansk alternativ : Modul Retail Solutions  / Professionel indretning:
  http://www.modul-rs.dk/
  Tilbyr bibliotekinnredninger og designer bibliotekinventar. ( også til bokbusser ).
  Ingen referanser til norske bibliotek per august 2017.

   

   

   


  Utskriftsvennlig versjon