Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Fjernlån

Fjernlån

Om fjernlånet 
Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånsvirksomheten og organiserer bibliotekenes lånesamarbeid. Dersom det lokale folkebibliotek ikke har den litteratur låneren ønsker, kan biblioteket bestille materialet fra fylkesbiblioteket. Fylkesbiblioteket er også behjelpelig med å låne inn materiale fra andre fag- og folkebibliotek i Norge og Norden for de av bibliotekene som ønsker hjelp til dette. Fylkesbiblioteket er dermed folkebibliotekenes fjernlånsknutepunkt i Sør-Trøndelag.

 

Hvem kan bestille fjernlån via fylkesbiblioteket?
Fjernlån er i utgangspunktet en tjeneste som er beregnet for bibliotek.
Privatpersoner som ønsker fjernlån, må ta kontakt med sitt lokale folkebibliotek eller benytte seg av tjenesten "Norgeslån". Denne tjenesten er kun tilgjengelig for brukere med Nasjonalt lånekort/Felleslånekort. Hør med eget folkebibliotek om de kan utstede et slikt kort. For å komme i gang med "Norgeslån" klikk deg inn her: bibsok.no

 

Prøv nytt nasjonalt fellessøk for bibliotekene i Norge på bibsok.no
Om du ikke finner det du søker etter der kan du prøve samsøk Trøndelag.

Bibliotek kan også bestille via bibsok.no

 

    Fjernlånsregler for folkebiblioteksektoren
    Felles retningslinjer for fjernlån mellom bibliotek i folkebibliotek-
    sektoren og fagbiblioteksektoren er utarbeidet. Les mer

Skolebibliotekene oppfordres til å utnytte de lokale ressursene i folke- og fylkesbibliotek best mulig.
Fylkesbiblioteket skal organisere lånesamarbeidet i fylket og se til at samarbeidet skjer etter regler som harmonerer med det nasjonale fjernlånsreglementet.

 

Bestilling av fjernlån
Bibliotekene står fritt til å velge hvor de vil bestille fjernlån fra, men oppfordres til å benytte eksisterende samarbeid og Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket.

 

I Sør- og Nord-Trøndelag er det opprettet et regionalt lånesamarbeid mellom alle folkebibliotekene og bibliotekene ved de fleste videregående skolene. Det innebærer at vi kan låne fra hverandre og få det levert på døra via budet fra Norsk bibliotektransport. Husk at skolebibliotek i utgangspunktet ikke har noen forpliktelser hverken i forhold til lov eller sedvane til å yte fjernlån til andre bibliotek. 

 

For de av våre kommunebibliotek som ønsker å fjernlåne bøker fra andre bibliotek vil vi gjerne presentere denne lånerekkefølgen som et tips til låneveier:

 

1. Eget fylkesbibliotek eller annet folkebibliotek/bibliotek i vgs i Sør- eller Nord-Trøndelag via det regionale samarbeidet med NBT.

 

Dersom den etterspurte litteraturen ikke finnes ved noe bibliotek under pkt. 1, kan man videresende den til et annet bibliotek som har boka etter følgende prioriteringsrekkefølge:

 

2. Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Rana (NBR/DEP).

 

3. Annet fylkesbibliotek eller Deichmanske bibliotek.

 

4. Folkebibliotek som er med i det nasjonale fjernlånet og er med  i   Norsk Samkatalog.

 

5. Fag- og forskningsbibliotek via BIBSYSAsk

 

6. Utenlandske bibliotek (Folkebibliotek kan sende bestillingene direkte til eget fylkesbibliotek).

 

Bestillinger på lokalhistorisk materiale bør gå til det fylkesbiblioteket som dekker det aktuelle geografiske området.

Deichmanske bibliotek står for det nasjonale fjernlånstilbudet av depot og enkelt-titler på innvandrerspråk. Bestillingene skal ikke sendes via Fylkesbiblioteket, men direkte til Deichmanske bibliotek.

 

Emnebestillinger:
Disse skal sendes til det lokale fylkesbiblioteket, benytt epost:

 

Uverifiserte eller ikke lokaliserte bestillinger:
Disse skal sendes til det lokale fylkesbibliotek.

 

 Hvordan bestille fjernlån


 

 


Utskriftsvennlig versjon