Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Kurs og møter

Kurs og møter

Velkommen til møter, kurs og konferanser
i regi av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

En viktig del av våre oppgaver er å gi tilbud om faglig utvikling til bibliotekansatte i fylket.

Kurskalenderen utvikles hvert år på bakgrunn av hvilke kursønsker som finnes i miljøet og hva fylkesbiblioteket anser som aktuelt. En del av kursvirksomheten er fortsatt under planlegging. Vi må derfor ta forbehold om endringer i kurskalenderen. Kurskalenderen blir kontinuerlig oppdatert.

Planlagte kurs/arrangement vil bli publisert på våre nettsider. Det vil også bli sendt ut invitasjoner til hvert kurs/arrangement med mer detaljert informasjon om innhold, påmeldingsfrister etc. til de ulike målgruppene.

Spørsmål om, eller ønsker til kurs? Send oss en e-post,   

Se kurskalender 2017


Nasjonalbibliotekets kurskalender


Utskriftsvennlig versjon