Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Kurs og møter > Gjennomførte > Kurs og møter 2009 > Invitasjon til kurs i digital historiefortelling

Invitasjon til kurs i digital historiefortelling

annonse for digitalt fortalt

2009 er kulturminneår. Digitalt fortalt er personlige fortellinger knyttet til kulturminner fra hele landet. Digitalt fortalt er en ny kanal for formidling. Her ønsker vi de spennende og annerledes fortellingene. Arkiv, bibliotek og museum er rene skattkamre og inneholder mange spennende historier fra fjern og nær fortid. ABM-utvikling ønsker at ABM-institusjonene, frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner tar Digitalt fortalt i bruk for å formidle sine fortellinger.

Se mer på digitaltfortalt.no

ABM-utvikling og Kulturnett Trøndelag har den store glede av å tilby kurs i digital historiefortelling. På kurset vil deltagerne produsere en digital fortelling med bilde og lyd. Sluttproduktet publiseres på Digitaltfortalt.

Motto: Det er en kunst å fange publikums interesse. Men denne kunsten kan læres!

De som skal lære oss denne kunsten er Ekkofilm. De er spesialister på formidling og digital historiefortelling. Ekkofilm er et produksjonsselskap som ble etablert i august 2006. Selskapet er basert på en solid kunnskapsbase og har fokus på innovative løsninger og teknologier. Ekkofilms medarbeidere har solide utdanninger innen sitt felt og er klare for å jobbe frem prosjekter som tørr å være annerledes.


Tid:   11. og 12. november 2009
Sted:   Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Trondheim
Målgrupper:  Ansatte i ABM-institusjoner, historielag, DIS og andre interesserte.
Kurset er gratis. Bindende påmelding.


Kurset krever ingen forkunnskaper, men du må ha en ide, tekst og bildemateriale. Om flere fra en institusjon vil delta er det mulig for disse å jobbe i gruppe med en digital fortelling.

Begrenset plass, vær tidlig ute med påmelding.

Ta kontakt med Kulturnett Trøndelag for påmelding eller mer informasjon:
Vibeke S. Indergård  
 73 86 63 86

 

Eksempler på digitale fortellinger:

Bobby:
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=110333&fylke_nr=

Reisen til byen:
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=111491&fylke_nr=

Evig eies kun det teipte:
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=111478&fylke_nr=

Sognefjorden – noko må dragast over
http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=111680&fylke_nr=


 

 

 


Utskriftsvennlig versjon