Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Leser søker bok

Leser søker bok

leser_soker_bokSør-Trøndelag Fylkesbibliotek er et Bok til alle-bibliotek. Vi samarbeider med organisasjonen Leser søker bok.
Et Bok til alle-bibliotek skal bli i stand til å formidle bøker til alle grupper svake lesere, alt fra minoritetsspråklige og uvante lesere til mennesker med ulike funksjonshemninger. Samlingen med tilrettelagt litteratur skal gjøres godt synlig i biblioteklokalet.

Leser søker bok og fylkesbiblioteket samarbeider om opplæringen av de bibliotekansatte. Fylkesbiblioteket organiserer opplæringen og Leser søker bok yter faglig støtte. Fylkeskoordinatoren i Sør-Trøndelag heter Ingrid Ericson og koordinerer satsningen i fylket og arbeider for at det skal bli flere Bok til alle-bibliotek.

Det finnes mange som ikke greier eller orker å lese selv tilrettelagte tekster. Det kan skyldes at synet eller konsentrasjonen svikter eller at man har kognitive vansker, for eksempel demens eller utviklingshemming. For at disse også skal få et litteraturtilbud, kan Bok til alle-bibliotekene tilby leseombud som kan lese høyt for dem. Biblioteket hjelper leseombudene med å finne bøker som egner seg til formidling. Leseombudene kan rekrutteres blant mennesker som allerede arbeider med disse gruppene og blant frivillige. Høytlesingen foregår på ulike institusjoner, for eksempel alders- og sykehjem, bofellesskap, psykiatriske dagsentre og lignende.

Leser søker bok bistår bibliotekene med å gi opplæring til leseombudene.
 

Ønsker dere å bli Bok til alle-bibliotek, ta kontakt med  eller Leser søker bok.


Utskriftsvennlig versjon