Kreative Trøndelag
Fylkesbiblioteket > Tjenester > Transportordning

Transportordning i Trøndelag

Bilde av globus1. desember 2010 startet Norsk Bibliotek transport, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Nord-Trøndelag fylkesbibliotek rute mellom alle bibliotek i fylkene. Ordningen omfatter alle folkebibliotek og de fleste bibliotek ved videregående skole.

Alle bibliotek i fylket får besøk 2 ganger pr. uke av NBT

For brukere:
Du kan låne bøker fra hvilket som helst bibliotek i Norge og også levere de inn på det biblioteke som passer deg best. Du kan også bestille bøker fra alle bibliotek i Norge gjennom tjenesten Norgeslån. Bøkene blir da levert det bibliotek som du velger som hentebibliotek. Nøkkelen til disse tjenestene er felles lånekort som kan benyttes hos de fleste bibliotek i Norge. Alt tjenester fra biblioteket er selvfølgelig gratis. Felles lånekort får du hos ditt lokale bibliotek.

For Bibliotek:

Pakker som er bestilt fra andre bibliotek som er med i ordningen vil bli levert, og all pakkepost som skal sendes, vil bli hentet. Dette gjelder bibliotek i hele Norge. Kravet er at biblioteket har et 7-sifret nasjonalt biblioteknummer. 
Materiell til bibliotek i Norge skal ikke pakkes. Materiellet skal kun merkes med 7-sifret biblioteknummer og legges i en kasse. Dette nummeret står på fjernlånsbestillingen. Nummeret finnes også i Nasjonalbibliotekets base bibliotek.

Post til andre adressater enn bibliotek, må fortsatt ekspederes av bibliotekene.

 

Felles utlånsreglement og serviceerklæring for folkebibliotekene i Sør-Trøndelag 

Lånereglementet og serviceerklæringen som ble utarbeidet av arbeidsgruppa som ble nedsatt av biblioteksjefmøtet i 2008.
Arbeidsgruppa har bestått av Brita Narjord (Melhus bibliotek), Irene Jakobsen (Osen folkebibliotek), Trine Myhr (Trondheim folkebibliotek) og Marianne Wærnes (Sør-Trøndelag fylkesbibliotek).
Bakgrunnen for å lage disse er at alle folkebibliotekene i Sør-Trøndelag bør ha felles retningslinjer i forbindelse med den regionale transport-ordningen som Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek nå har satt igang.

Utlånsreglement for folkebibliotekene i Sør-Trøndelag

 • Du kan låne og levere inn lånt materiale ved alle folkebibliotekene i fylket.
 • Ha alltid med lånekortet. Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Husk å melde fra om adresseendring og eventuelt tap av lånekort. Tapt kort må erstattes.
 • Du kan få utstedt nasjonalt lånekort som kan brukes ved alle bibliotek i Sør-Trøndelag og i hele Norge.
 • Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere/lengre utlånstid. 
 • Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan gjøres via internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 • For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes. 
 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.

Serviceerklæring for folkebibliotekene i Sør-Trøndelag

 • Bibliotekene i Sør-Trøndelag skal være en hyggelig møteplass på tvers av kjønn, alder, seksuell legning, religion og etnisk tilhørighet.
 • Bibliotekenes servicetilbud skal være lett tilgjengelig både på internett og i bibliotekenes lokaler. Bibliotekene skal ha en universell utforming som gjør at også personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bruke bibliotekenes lokaler og bibliotektjenestene på internett.
 • Det er gratis for alle å låne bøker og andre medier på biblioteket. Folkebibliotekene i Sør-Trøndelag samarbeider om å gi innbyggerne gratis tilgang til bibliotekenes ressurser uavhengig av bosted. 
 • Bibliotekenes samlinger skal være søkbare på internett. Via nettet skal du kunne bestille, reservere og fornye lån. 
 • Dersom du foreslår innkjøp av materiale eller ønsker å bestille fra et annet bibliotek skal du bli møtt på en positiv måte av bibliotekpersonalet. Forslag til innkjøp vil bli vurdert ut i fra økonomiske og bibliotekfaglige kriterier.
 • Bibliotekets personale skal gjøre sitt beste for å svare på alle henvendelser så raskt som mulig.
 • Bibliotekene ønsker et nært samarbeid med skoler og barnehager.
 • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
 • Bibliotekansatte har taushetsplikt.

Frode Pettersen
Sist oppdatert: tirsdag 1. september 2015
Utskriftsvennlig versjon